E newvalues rowupdating null


Musíme ji samozřejmě trochu upravit, aby vyhovovala našim potřebám.Přepněte se do režimu návrhu a změňte kód komponenty Grid View1 takto: Budeme chtít umožnit úpravu záznamů a protože tyto záznamy jsou jednoduché, můžeme je nechat uživatele upravit přímo v tabulce.

e newvalues rowupdating null-67

Grid View je totiž velice chytrá komponenta, která toto všechno zvládne.

Stačí přidat sloupec typu Command Field, který umí přepínat stav komponentu z režimu zobrazení do režimu úprav řádku.

Tato situace se dá řešit několika způsoby, já bych zde zmínil dva: První způsob je jednodušší a rychlejší, ale pokud bychom v projektu měli tabulek 10 a chtěli například změnit vzhled validátoru, už bychom to museli dělat na více místech, což asi není vhodné.

Druhý způsob je o dost těžší a vyžaduje znalosti objektově orientovaného programování, obzvláště pak dědičnost, ale na druhou stranu můžeme náš Editable Numeric Bound Field, který jsme si sami napsali, použít nejen v této aplikaci kde chceme a kdy chceme, ale lze jej použít i v jiných webových aplikacích.

Podle toho, ve kterém programovacím jazyce píšete, nyní vložte dovnitř této procedury tento kód: V této proceduře nejprve zkontrolujeme, jestli není args. Pokud to nejde, vrátí False, pokud to jde, převedené číslo uloží do této proměnné a pak ještě testujeme, jestli je toto číslo větší než nula. NET je velmi důležité použít operátor And Also (samotný And nestačí), protože chceme druhou podmínku vyhodnocovat pouze pokud je první splněna (pokud hodnota není číslo, testovat nic nechceme).